tools
  • A
  • A
  • A
  • lettergrootte

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 is een volsynthetische motorolie voor benzine- en lichte dieselmotoren. Het is ontwikkeld om te voldoen aan de veeleisende vereisten van een langere levensduur en om aan brandstofbesparing en motorreinheid bij te dragen.

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

  • Volsynthetische samenstelling voorziet in verlengde verversingsintervallen bij VW-Audi modellen die gebruikmaken van het Verlengde Service Interval (EDI) van de VW 506 01 specificaties:
  • Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur voor een vlotte circulatie en slijtagebescherming bij de koude start.
  • Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit voor bescherming bij hoge temperatuur en hoge belasting.

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 dient gebruikt te worden in VW en Audi modellen met de specifieke aanbevelingen voor olieverversingsintervallen geassocieerd met VW 506 01 specificaties. Deze modellen zijn al in de fabriek met een olie van deze kwaliteit gevuld.

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:  
Volkswagen VW 506 01

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30Waarde
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt bij 40 °C53
cSt bij 100 °C9.6
Asgetal, gew %, ASTM D 874-
Fosforgehalte-
Vlampunt, °C, ASTM D 92223
Dichtheid bij 15 °C, kg/l, ASTM D 40520.86
Stolpunt, °C, ASTM D 97-39